Huisregels

• Shanika verleent geen erotische massage`s.

Vragen hierna worden niet op prijs gesteld. Dit lijdt tot onmiddellijke stopzetting van de behandeling.

• Massagepraktijk Shanika verleent geen medische massage`s.
Ga bij klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist alvorens u een massage ondergaat.

• Wanneer u via de e-mail, messenger of dergelijk een voorstel krijgt qua afspraak,  is deze 24 uur geldig.

• Voorafgaand aan de eerste massage vindt er een intakegesprek plaats. Dit is ten aanzien van uw gezondheid. U bent zelf verantwoordelijk voor deze informatie. De intake wordt na 2 jaar vernietigd wanneer u in 2 jaar niet terug bent geweest voor een behandeling.

• Alle informatie die u tijdens de intake of behandeling prijs geeft wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

• Behalve het te masseren lichaamsdeel wordt de rest van het lichaam afgedekt met handdoeken.

• Massagepraktijk Shanika houdt zich het recht voor een behandeling stop te zetten wanneer er sprake is van een contra indicatie of onhygiënische situatie`s. Dit kan ook wanneer wij een afspraak niet vertrouwen.

• Vanaf de leeftijd 18 jaar is het mogelijk om een afspraak te maken.

• Massagepraktijk Shanika houdt zich het recht voor de tarieven 1 keer per jaar te wijzigen.

• Massagepraktijk Shanika kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel tijdens de massage.

• Massagepraktijk Shanika kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of vermiste eigendommen.

• Helaas kunt u in de praktijk na de massage niet douchen.

• Een cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld en is niet van toepassing op een actie.

• Na een behandeling kunt u contant betalen of pinnen. Behandelingen die binnen 8 uur worden afgezegd kunnen wij in rekening brengen.

• Massagepraktijk Shanika mag u een nieuwsbrief versturen wanneer u een betaalde behandeling heeft gehad. Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor onze nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrief van Massagepraktijk Shanika wilt ontvangen kunt u zich gemakkelijk afmelden. Derden zullen nooit zonder uw  toestemming uw e-mailadres van Massagepraktijk Shanika ontvangen.

• Via de e-mail kunnen wij u een passend voorstel doen w.b.t. het maken van een afspraak. N.B. dit is een voorstel en nog geen gemaakte afspraak. Een afspraak is pas definitief als deze door Massagepraktijk Shanika bevestigd is. Een niet nagekomen afspraak kan in rekening worden gebracht.

• Het wordt op prijs gesteld bij verhindering zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de praktijk via telefoon: 06-53194824 of mail naar: info@massagepraktijkshanika.nl