AVG

Massagepraktijk Shanika is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Adres: Meerkoetweg 50, 8446 JZ Heerenveen

Tel:06-53194824
E-mail: info@massagepraktijkshanika.nl
Website:www.massagepraktijkshanika.nl
Facebook:faceboom.com/Massagepraktijk.Shanika

Doel intake
Vooraf aan de behandeling kan er een intake plaats vinden. Dit is ten behoeve aan uw gezondheid. Massagepraktijk Shanika heeft het recht een behandeling te weigeren/stop te zetten als de gezondheid van de cliënt in gevaar komt. Bij ongewenst gedrag heeft Massageprakijk Shanika tevens het recht om een behandeling te weigeren/stop te zetten. De intake komt in de dossier map. Clienten hebben ten alle tijden recht hun intake in te kijken.
Verwerking intake gegevens:
-  Lichamelijke gesteldheid van de cliënt vastleggen.
- Contact met de cliënt opnemen wanneer deze niet is verschenen op de gemaakte afspraak.
- Nieuwsbrief versturen

Duur persoonlijke gegevens:
Na 7 jaar wordt de intake vernietigd wanneer de cliënt 7 jaar na de laatste behandeling niet bij Massagepraktijk Shanika is geweest.

Overzicht van uw verzamelende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Klachten
- Allergie
- Gezondheid/medicatie:
- Voortgang behandelingen
Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden wanneer u daar geen schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
- Massagepraktijk Shanik maakt geen gebruik van cookies m.b.t. tot de website.
-  Massagepraktijk Shanika maakt wel gebruik van Google Analytics.
- Via de nieuwsbrief maakt Massagepraktijk Shanika gebruik van analyticus.
Massagepraktijk Shanika mag klanten die betaald hebben voor een behandeling een nieuwsbrief versturen. Wanneer u geen nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u zich hiervoor makkelijk uitschrijven en in het vervolg geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagepraktijk Shanika neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen misbruik tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@massagepraktijkshanika.nl