Huisregels

Shanika verleent geen erotische massage`s.

Vraen hierna worden niet op prijs gesteld. Dit lijdt tot onmiddellijke stopzetting van de behandeling.

Massagepraktijk Shanika verleent geen medische massage`s.
Ga bij klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist alvorens u een massage ondergaat.

Voorafgaand aan de eerste massage vindt er een intakegesprek plaats. Dit is ten aanzien van uw gezondheid. U bent zelf verantwoordelijk voor deze informatie.

Alle informatie die u tijdens de intake of behandeling prijs geeft wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Behalve het te masseren lichaamsdeel wordt de rest van het lichaam afgedekt met handdoeken.

Massagepraktijk Shanika houdt zich het recht voor een behandeling stop te zetten wanneer er sprake is van een contra indicatie of onhygiënische situatie`s. Dit kan ook wanneer wij een afspraak niet vertrouwen.

Massagepraktijk Shanika houdt zich het recht voor de tarieven 1 keer per jaar te wijzigen.

Massagepraktijk Shanika kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel tijdens de massage.

Massagepraktijk Shanika kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of vermiste eigendommen.

Helaas kunt u in de praktijk na de massage niet douchen.

Een cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contant geld en is niet van toepassing op een actie.

Een kortingsbon is niet van toepassing op de klantenkaart.

Na een behandeling kunt u contant betalen of pinnen.

Uw e-mail adres kan gebruikt worden voor onze nieuwsbrief. Indien u geen nieuwsbrief van Massagepraktijk Shanika wilt ontvangen kunt u zich gemakkelijk afmelden. Derden zullen nooit zonder uw  toestemming uw e-mail adres van Massagepraktijk Shanika ontvangen.

Het wordt op prijs gesteld bij verhindering zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de praktijk via telefoon: 06-53194824 of mail naar: info@massagepraktijkshanika.nl